Om partiexperten.no

Informasjon om selskapet

Partiexperten.no ble etablert i februar 2013. Forretningsidéen er enkel: Å gjøre de beste innkjøp, herunder partikjøp og konkurspartier, og tilby dette prisgunstig i det norske markedet.  Vi skal tilby et bredt produktutvalg, både egne brands og merkevarer, til alle kundesegmenter.

Partiexperten.no er en del av en investorgruppe som har eierinteresser i flere import-selskaper i Norge.

 

Ny nettbutikk 25.8.2014

Vi har flyttet til ny nettbutikkløsning. De gamle login vil derfor ikke virke.

Det er ikke nødvendig å registrere seg i den nye butikken, men fler kjøp går raskere og man får historikk hvis man registrerer seg.